Γ. Βαρεμένος: Να παραχωρηθεί γη του Δημοσίου σε νέους αγρότες & ανέργους

371
Βαρεμένος

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος ζητεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου, στο πλαίσιο και της περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης, να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου για την ένταξη νέων και ανέργων στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή

Και ιδιαίτερα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, που είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός, διαθέτει ανεκμετάλλευτους ακόμη πόρους και δυνατότητες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας, υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρεμένος ερωτά  τους αρμόδιους υπουργούς τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου, και στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ακίνητα του Δημοσίου να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο και γι’ αυτόν τον σκοπό, δεδομένου ότι:

  • η παραχώρηση γης προς καλλιέργεια, ιδιαίτερα σε νέους και ανέργους, μπορεί να αποτελέσει μια θετική συμβολή στην προσπάθεια μείωσης της ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης,
  • η είσοδος στην αγροτική απασχόληση, ιδιαίτερα νέων με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, μπορεί να ανανεώσει έναν αγροτικό πληθυσμό που, γενικά, γηράσκει,
  • η ανανέωση αυτή μπορεί να συνδυασθεί με την προώθηση νέων καλλιεργειών, όπως, ενδεικτικά, το σχέδιο για την ανάπτυξη των αρωματικών φυτών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του οποίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πρόσφατα την παραχώρηση 1.000 στρεμμάτων δημόσιας γης σε 100 νέους της Εορδαίας,
  • εξελίξεις όπως αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας ένας αναζωογονημένος και εκσυγχρονισμένος πρωτογενής τομέας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο,
  • ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός, διαθέτει ανεκμετάλλευτους ακόμη πόρους και δυνατότητες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας, υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου,

[info]

Με τον νόμο 4061 / 2012 προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ακίνητα του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να παραχωρηθούν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και σε νέους έως 35 ετών και ανέργους εγγεγραμμένους στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, για την παραγωγή ζωοτροφών, για βόσκηση ή για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Πρόκειται για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων που ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου, ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τις Περιφέρειες. Τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο, απεικονίζονται ψηφιακά σε βάση δεδομένων, η οποία τηρείται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).