Επείγουσες εργασίες στο Δημαρχείο Αγρινίου λόγω δομικής επικινδυνότητας

144
Δημαρχείο Αγρινίου

Εργασίες συντήρησης στο Δημαρχείο Αγρινίου  αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα αφού σύμφωνα με σχετική απόφαση του δημάρχου Αγρινίου κρίθηκε επείγουσα ανάγκη του Δήμου για ενοικίαση ικριωμάτων για επείγουσες εργασίες λόγω επικινδυνότητας από δομικής άποψης στο κτήριο του Δημαρχείου.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου αποφάσισε λοιπόν να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε τρίτο της ενοικίασης ικριωμάτων ενώ η ενοικίαση των εν λόγω  ικριωμάτων ανέρχεται στα 8.000 ευρώ. Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την τοποθέτησή τους στο Δημαρχείο εντός μιας ημέρας, βάση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την απομάκρυνση των ικριωμάτων, που προϋποθέτει την ολοκλήρωση των εργασιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη μετά από πρόσφατη πτώση υλικού επικάλυψης  και προς αποφυγή μελλοντικού ατυχήματος.