Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπίκαιρα260.000€ οι επιχορηγήσεις στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου για το 2024

260.000€ οι επιχορηγήσεις στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου για το 2024

Στο ποσό των 260.000 ευρώ ανέρχονται οι επιχορηγήσεις προς το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου  για το 2024.

Συγκεκριμένα βάσει προγραμματικής σύμβασης το Υπουργείο Πολιτισμού θα καταβάλει στην Επιχείρηση ως επιχορήγηση το ποσό των 70.000 ευρώ.

Ο Δήμος Αγρινίου το ποσό των 170.000 ευρώ ως επιχορήγηση επίσης και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συμμετέχει με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Να σημειωθεί οτι η διαχείριση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση ενώ η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Με την επιχορήγηση λοιπόν του Δήμου και των λοιπών επιχορηγήσεων καλύπτετε το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης και ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Δ.Σ της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής ενώ τα έσοδα προέρχονται βάσει προγραμματικής σύμβασης που συνάπτετε για κάθε έτος μεταξύ, Υπουργείου Πολιτισμού -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου- Δήμου Αγρινίου & Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου για την ολοκλήρωση του πλαισίου δράσης της Κ.Ε.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου.

Ο σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου είναι:

α) Να ενισχυθεί η θεατρική ανάπτυξη και δραστηριότητα της πόλης Αγρινίου, να ενισχυθεί η απαραίτητη υποδομή προς τούτο

β) Να βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόμενης θεατρικής και καλλιτεχνικής παιδείας

γ) Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και να διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη, με την  παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων

δ) Να υπάρχει στενή και συνεχής συνεργασία με τα άλλα ΔΗΠΕΘΕ , τα κρατικά Θέατρα και άλλους κρατικούς καλλιτεχνικούς φορείς καθώς και τα ιδιωτικά θέατρα, με κοινές παραγωγές και κοινές δράσεις και ανταλλαγές παραστάσεων , εμπειριών και προσώπων

ε) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης: 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου οφείλει να διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας και προς τούτο να επιλέγει και να πραγματοποιεί παραγωγές αντίστοιχου κύρους. Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου οφείλει:

1. Να διαθέτει Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

2. Να λειτουργεί αδιαλείπτως, τόσο κατά τη χειμερινή, όσο και κατά τη θερινή θεατρική περίοδο κάθε έτους, και να διατηρεί Κεντρική και Παιδική Σκηνή.

3. Να υλοποιεί τουλάχιστον τρεις θεατρικές παραγωγές κατ’ έτος – δύο από την Κεντρική Σκηνή και μία από την Παιδική Σκηνή – κατά την χειμερινή και θερινή θεατρική περίοδο. Ως θεατρική παραγωγή νοείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θεατρικής παράστασης με συντελεστές του ίδιου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

4. Να απασχολεί κατά εξ ολοκλήρου επαγγελματίες, αποφοίτους αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δραματικής σχολής, με συμμετοχή σε μια τουλάχιστον επαγγελματική θεατρική παραγωγή.

5. Εκτός από την πόλη στην οποία εδρεύει, να καλύπτει θεατρικά και την Περιφέρεια.

6. Να ενθαρρύνει την τοπική ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία , η οποία θα πρέπει να λειτουργεί με σαφή διάκριση από την επαγγελματική δραστηριότητα, με τρόπους που κρίνει πρόσφορους, και οι οποίοι δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κατεξοχήν θεατρική της παραγωγή.

7. Να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής και να αναπτύσσει δραστηριότητα που κρίνει απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας και την προαγωγή της θεατρικής παιδείας.

8. Να πραγματοποιεί δράσεις που προορίζονται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θεατρική δημιουργία.

9. Να καταγράφει, να αξιολογεί και να προφυλάσσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, να προχωρήσει στην οργάνωση και ψηφιοποίηση αρχείου (παραστάσεις, μακέτες, αφίσες, παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής, κλπ.), καθώς και βιβλιοθήκης και να διευκολύνει την πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους μελετητές και στους δημιουργούς.

10. Να σέβεται και να αποδίδει όλες τις αμοιβές σε όλους τους συντελεστές, καθώς τα τυχόν συναφή πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

11. Στα προγράμματα, στις αφίσες, στις συνεντεύξεις τύπου και γενικά σε όλο το έντυπο και προφορικό υλικό διαφήμισης του έργου και των παραστάσεων της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου να γίνεται σαφής αναφορά στη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη χρήση του λογότυπου του, καθώς επίσης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου

12. Με τον ετήσιο προγραμματισμό που θα υποβάλλει η Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου να υποβάλει οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό. Ο απολογισμός υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με πλήρη στοιχεία για τη δραστηριότητα και λειτουργία του θεάτρου (αντίγραφα παραστατικών και δικαιολογητικών όλων των ειδών, συμβάσεις εργασίας, τίτλοι σπουδών, συμφωνητικά, αποδείξεις κτλ.).

# ΝΕΑ

  • Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ