Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΑγρίνιο: Άκυρη η απόφαση για χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος 3.000€

Αγρίνιο: Άκυρη η απόφαση για χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος 3.000€

Δημαρχείο Αγρινίου

Άκυρη έκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου & Ιονίου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ σε μητέρες (δημότισσες Αγρινίου) που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο.

Στην απόφαση σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«…οι Ο.Τ.Α. και ειδικότερα οι δήμοι και οι κοινότητες, που διαθέτουν μεν διοικητική αυτοτέλεια αλλά δε διαθέτουν αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα και δεν έχουν εξουσία να θεσπίζουν αυτοτελείς κανόνες δικαίου, δεν μπορούν να ασκούν αυθαιρέτως (χωρίς να βασίζονται σε διάταξη νόμου) δημογραφική πολιτική και να χορηγούν χρηματικές παροχές σε πολύτεκνες οικογένειες.

Εξάλλου, η χορήγηση τέτοιων παροχών από τους δήμους και τις κοινότητες δε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που ορίζει ότι οι διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων και απαριθμεί ενδεικτικά ορισμένες από αυτές, καθόσον, όπως έγινε δεκτό, η ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών δεν αποτελεί τοπική υπόθεση, ούτε εξάλλου συμπεριλαμβάνεται στις άνω ενδεικτικά απαριθμούμενες αρμοδιότητες.»

«… η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος από δήμο σε πολύτεκνη οικογένεια επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ήτοι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης και μόνο όταν οι πολύτεκνες οικογένειες τελούν αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία, καθόσον η πολυτεκνία δεν συνεπάγεται αυτομάτως – άνευ ετέρου και οικονομική αδυναμία.»

«Ως ανάγκη νοείται, κατ’ αρχήν, κατάσταση η οποία έχει χαρακτήρα επιτακτικό και ανεπίδεκτο αναβολής διότι από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να επέλθει με μεγάλη πιθανότητα βλάβη, ενώ έκτακτη είναι περίσταση η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή καταστάσεις.»

«Ειδικότερα σε σχέση με τα θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο της προκείμενης ρύθμισης, γίνεται δεκτό ότι έκτακτες και σοβαρές ανάγκες συνιστούν αυτές που προκύπτουν από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα, πολεμικά γεγονότα, σοβαρές ασθένειες, γήρας, δυστύχημα, φτώχεια κλπ, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πραγματική ανάγκη και απόγνωση απόρους και οικονομικά αδύνατους πολίτες.»

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ