Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕπίκαιραΑγρίνιο: Την Κυριακή η εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικής Επιτροπής

Αγρίνιο: Την Κυριακή η εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικής Επιτροπής

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου θητείας τριάντα 30 μηνών, από 7 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2026.

Η εκλογή του νέου προεδρείου 

Με εγκύκλιο (αρ. 1327) που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται η διαδικασία ανάδειξης των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, καθώς διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις του δήμου, αποφασίζει δηλαδή για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου.

 • Αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου αποτελεί η πλήρωση της θέσης του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα.
 • Η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου θα λάβει χώρα έως και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.
 • Για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2029 η πρώτη θητεία των μελών του προεδρείου έχει διάρκεια 30 μήνες και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2026.

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου

Συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα:

 • Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.
 • Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη
 • Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται δύο μόνο παρατάξεις, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.

Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη διαμορφώνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών των παρατάξεων λόγω ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών, δεν οδηγεί σε επανακαθορισμό της σειράς τους στο δημοτικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και, επομένως, δεν επηρεάζει τη συγκρότηση του προεδρείου.

Η διαδικασία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύκλιο αρ. 1328 σχετικά με τη εκλογή Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων, αναφέρει ότι στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή.

Η δημοτική επιτροπή

Από 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται.

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 5056/20232 για τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής, της οποίας η πρώτη θητεία ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 30η Ιουνίου 2026.

Αποτελεί, πλέον, ένα ολιγομελές αιρετό συλλογικό όργανο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής.

Η νέα διαδικασία συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής

Είναι απλοποιημένη, γεγονός που της προσδίδει ευελιξία. Οι βασικές αλλαγές:

• καταργείται η πρόβλεψη των δύο οριζόμενων μελών από τον δήμαρχο,

• καταργείται η δυνατότητα των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων να λογίζονται ως ενιαία παράταξη και να δικαιούνται έδρα στη δημοτική επιτροπή,

• ο αριθμός των εκλεγομένων μελών από την παράταξη του δημάρχου και από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, καθορίζονται εκ του νόμου, χωρίς τον υπολογισμό εκλογικού μέτρου,

• τα υποψήφια μέλη της δημοτικής επιτροπής δεν εκλέγονται από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, αλλά από τα μέλη της αντίστοιχης παράταξης που τα πρότεινε.

Οι σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους της παράταξης της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι σύμβουλοι του συνόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους που προτείνουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας συνολικά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας.

 • η διαδικασία εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής ελέγχεται πλέον ως προς τη νομιμότητά της μόνο αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο εποπτικό όργανο και όχι μετά από άσκηση προσφυγής.

Η δημοτική επιτροπή συγκροτείται:

 • από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο,
 • από δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου, οι οποίοι εκλέγονται από την ίδια παράταξη και από δημοτικούς συμβούλους
 • από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι εκλέγονται αντίστοιχα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας.

# ΝΕΑ

 • Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ