Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΑπαγόρευση μπάνιου κοντά στο Λιμένα Μεσολογγίου λόγω έργων εκβάθυνσης του Διαύλου

Απαγόρευση μπάνιου κοντά στο Λιμένα Μεσολογγίου λόγω έργων εκβάθυνσης του Διαύλου

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου και τον Λιμενάρχη Ν. Μελιάδη τέθηκε σε εφαρμογή απόφαση για την απαγόρευση λήψης θαλασσίου λουτρού εντός των αβαθών εκτάσεων πλησίον του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου και των αβαθών εκτάσεων ένθεν και ένθεν του Διαύλου του Λιμένα για λόγους προστασίας των λουομένων. Η απαγόρευση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελούνται τα έργα εκβάθυνσης του Διαύλου.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

1. Για λόγους προστασίας των λουομένων, την απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού στις αβαθείς εκτάσεις πλησίον του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου, Ανατολικά και Δυτικά αυτού, καθώς και στις αβαθείς εκτάσεις ένθεν και ένθεν του Διαύλου του λιμένα σε όλο το μήκος του, όπως οι εκτάσεις αυτές ορίζονται Ανατολικά έως το χερσαίο τμήμα της Δημοτικής οδού Μεσολογγίου-Τουρλίδας ή το χερσαίο τμήμα της περιοχής της Τουρλίδας Ι.Π. Μεσολογγίου και Δυτικά αυτού έως το χερσαίο τμήμα της Νήσου Τουρλίδας.

2. Επίσης την απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού, στην είσοδο του Διαύλου του λιμένα Ι.Π.Μεσολογγίου στην περιοχή ΄΄Τουρλίδα΄΄ και σε απόσταση εκατό μέτρων ακτινοειδώς από το κέντρο της εισόδου του Διαύλου στο σημείο των φάρων της Τουρλίδας, όπως αυτό ορίζεται από το στίγμα 38.324963, 21.415719.

3. Η λήψη θαλασσίου λουτρού εντός του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου και του Διαύλου αυτού απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μεσολογγίου (ΦΕΚ 654Β/85).

4. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν,τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 (ΦΕΚ 261Α΄), το πρώτο εδάφιο της παραγ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύεισύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ.193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄), συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο24 του Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ63Α΄).

5. Με μέριμνα του Φορέας Διαχείρισης Δ.Λ.Τ. Ι.Π. Μεσολογγίου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου νατοποθετηθούν άμεσα ενημερωτικές πινακίδες στα καίρια σημεία σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

6.Με μέριμνα της εταιρείας ΄΄ΤΕΚΑΛ Α.Ε.΄΄, ανάδοχος του έργου εκβάθυνσης του Διαύλου λιμένα Ι.Π.Μεσολογγίου, να σημαίνεται καταλλήλως ο χώρος διενέργειας των εργασιών και να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ