Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η  Α.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Ε. δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπος neaait.gr συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).

Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.