Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔυτική ΕλλάδαΔυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Δυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του ετήσιου προγράμματος «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2024 συνεδριάζει την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου  και ώρα 16.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, ισόγειο), στην Πάτρα με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming, μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15675

Επερωτήσεις

 • Συζήτηση 2/2024 Επερώτησης Επικεφαλής παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα» Καρπέτα Κων., σχετικά με την κατασκευή συνδετήριας οδού στην ευρεία παράκαμψη της Πάτρας με την Ε.Ο. Πατρών Τριπόλεως, στον κόμβο Κ7.
 • Συζήτηση 3/2024 Επερώτησης Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης Καρπέτα, Διαμαντόπουλου Κων., σχετικά με “Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ηλεία”.
 • Συζήτηση 4/2024 Επερώτησης Περιφερειακού Συμβούλου της «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» Φεσσιάν Γεράσιμου, σχετικά με το “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022”.
 • Συζήτηση 5/2024 Επερώτησης Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης Καρπέτα, Διαμαντόπουλου Κων., σχετικά με Δημιουργία Γεωργικής Σχολής στην Αμαλιάδα.
 • Συζήτηση 6/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» Καπλάνη Διονυσίου, σχετικά με διεκδίκηση επιπλέον πιστώσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», (Σχέδια Βελτίωσης) του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022».
 • Συζήτηση 7/2024 Επερώτησης του Καρπέτα Κων., σχετικά με ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων από το Αίγιο μέχρι το Ρίo.

Τα θέματα

 1. Α) Έγκριση ετήσιου προγράμματος «Τουριστική Προβολή ΠΔΕ 2024», συν προϋπ. 300.000€ με Φ.Π.Α. (σχετ. 24/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής). Β) Εξουσιοδότηση για υπογραφή απαραίτητων σχετικών εγγράφων. (εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης) Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Νικολακόπουλος Δημήτριος.
 2. Α) Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΠΔΕ και πόλης Hangzhou Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Β) Εξουσιοδότηση για υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & ΚαινοτομίαςΠαπαδόπουλος Παναγιώτης)
 3. Χορήγηση εξουσιοδότησης πρόσβασης &διενέργειας Τραπεζικών εργασιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Υπογραφής επιταγών &κάθε είδους εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών, &κάθε είδους εγγράφων που απαιτούνται για Τραπεζικές Εργασίες. (Περιφερειάρχης Φαρμάκης Νεκτάριος)
 4. Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού &κατάργηση δίκης με «Αφοι ΤσΈλιου Α.Ε.», κατόπιν 24.01.24 αίτησής του, ύστερα από ΑΓ95/27.07.2023 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με καταβολή συνολικού χρηματικού κεφαλαίου 99.212,40€, παραιτούμενος ρητά των δικαστικών δαπανών… (σχ. 33/29-01-2024 απόφαση Περιφ, Επιτροπής). (Πρόεδρος Επιτροπής Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης)
 5. Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού &κατάργηση δίκης με «Αγαθή Πιστικού του Τηλεμάχου», κατόπιν 16.01.2024 αίτησής του, ύστερα από αγωγή, η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με καταβολή συνολικού χρηματικού κεφαλαίου 247.491,60€, παραιτούμενος ρητά δικαστικών δαπανών… (σχ. 37/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ9Υ7Λ6-7ΗΚ) απόφαση Περ. Επιτροπής. (Πρόεδρος Επιτροπής Μπονάνος Χαράλαμπος)
 6. Ορισμός 4 εκπροσώπων της ΠΔΕ (2 τακτικών &2 αναπληρωτών) για συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ). (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας &Καινοτομίας Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
 7. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.). (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Αντωνόπουλος Παναγιώτης)
 8. Συγκρότηση επιτροπής για αγορά &μίσθωση ακινήτων από Π.Ε. Αχαΐας και για εκποίηση κινητών και ακινήτων Π.Ε. Αχαΐας. (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Ζαΐμης Φωκίων)
 9. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ, για συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων αρ. 68 Π.Δ. 30/1996. (Ζαΐμης Φωκίων)
 10. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ, για συμμετοχή: α) στην Περιφ. Επιτροπή άρ 3 Ν.1437/1984, «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις» και β) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο άρ 1 Π.Δ. 170/2003 «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχών συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν.2963/2001». (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Ζαΐμης Φωκίων)
 11. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ – Π.Ε Αχαΐας στην «Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-27» της «Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε.» (Ζαΐμης Φωκίων)
 12. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ – Π.Ε Αχαΐας για συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πατρών. (Ζαΐμης Φωκίων)
 13. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ – Π.Ε Αχαΐας για συγκρότηση Επιτροπής άρ 1 αριθ. 2123/36/19-10-2001 απόφασης ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. (Ζαΐμης Φωκίων)
 14. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ – Π.Ε Αχαΐας για συγκρότηση Επιτροπής, για εξέταση περιπτώσεων όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ., σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. ( Ζαΐμης Φωκίων)
 15. Ορισμός εκπροσώπων ΠΔΕ για συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων, στη χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. (Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 16. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας. (Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 17. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας για συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας. (Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 18. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για συγκρότηση Επιτροπής ια θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Λευκάδας. (Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 19. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας για συγκρότηση Επιτροπής, για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λευκάδας. (Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 20. Συγκρότηση επιτροπής για αγορά και μίσθωση ακινήτων από Π.Ε. Αιτ/νιας και για εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Αιτ/νιας. (Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 21. Συγκρότηση επιτροπής για αγορά και μίσθωση ακινήτων από Π.Ε. Ηλείας και για εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Ηλείας. (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Κοροβέσης Νικόλαος)
 22. Ορισμός 2 εκπροσώπων ΠΔΕ στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (LEADER) ανώνυμης εταιρείας «Αναπτυξιακή Ολυμπίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. » και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.». (Κοροβέσης Νικόλαος)
 23. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε Ηλείας για συγκρότηση Επιτροπής, για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής και τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών των δήμων, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κατακόλου. (Κοροβέσης Νικόλαος)
 24. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε Ηλείας για συγκρότηση της Επιτροπής, για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης. (Κοροβέσης Νικόλαος)
 25. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε. Ηλείας για συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης. (Κοροβέσης Νικόλαος)
 26. Ορισμός 2 εκπροσώπων Π.Ε. Ηλείας για συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης. (Κοροβέσης Νικόλαος)

# ΝΕΑ

 • Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ