Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπίκαιραΚώστας Καραγκούνης: Κατέθεσε τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Γεωπονικών σχολών

Κώστας Καραγκούνης: Κατέθεσε τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Γεωπονικών σχολών

Τροπολογία- προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Κώστας Καραγκούνης.

Το θέμα με τα τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Γεωπονικών σχολών

Η άσκηση του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο σε πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4262/2014 που όμως δεν συμπεριλαμβάνει τους αποφοίτους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Έτσι οι απόφοιτοι  των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων Πατρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ελληνικού Μεσογειακού, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του Διεθνούς  Πανεπιστήμιου Ελλάδας βρίσκονται σε απόγνωση αφού η πολιτεία δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν. Το θέμα φυσικά αγγίζει και τους φοιτητές των εν λόγω Πανεπιστημίων αφού όταν αποφοιτήσουν θα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Το αποτέλεσμα είναι οι απόφοιτοι των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και των υπολοίπων Πανεπιστημίων να μην μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ, να μην μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και φυσικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τεράστια αδικία της πολιτείας που οδηγεί ουσιαστικά τόσο αυτούς σε οικονομικό αποκλεισμό όσο και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Αιτωλοακαρνανία σε παρακμή.

Αναλυτικά η τροπολογία – προσθήκη που κατέθεσε ο Κ. Καραγκούνης:

Τροπολογία -Προσθήκη:

Στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.»

Θέμα:

Επέκταση Δυνατότητας Άσκησης Γεωπονικού Επαγγέλματος – Τροποποίηση παρ. του άρθρου του π.δ. 34412000

Αιτιολογική έκθεση:

Η άσκηση του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο σε πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4262/2014 που όμως δεν συμπεριλαμβάνει τους αποφοίτους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι απόφοιτοι, ως αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ, δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αδικία της πολιτείας που οδηγεί τόσο αυτούς σε οικονομικό αποκλεισμό αλλά και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Αιτωλοακαρνανία σε παρακμή. Οπότε προτείνουμε τα παρακάτω:

Στην περ. α’ παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 34412000  (Α’ 297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με  την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426212014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν επάγγελμα του γεωπόνου, συμπληρώνεται υποπερ. δδ) και προστίθενται υποπερ. εε), στ), ζζ), ηη), θθ) και ιι), ως προς τις γεωπονικές σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τράπηκαν σε    πανεπιστημιακά τμήματα, περ. β ‘προστίθενται οι κάτοχοι αναγνώρισης αντίστοιχης ως άνω, επαγγελματικής ισοδυναμίας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

« 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

 • α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα ημεδαπής ισότιμων σχολών αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
 • αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας  και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
 • γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και  Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας
 • εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας
 • στ) Πανεπιστήμιο  Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο, Γεωπονίας και Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι).  Επιπλέον, πρώην Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • ζζ) Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,  Σχολής  Γεωπονίας  και  Τροφίμων, Τμήμα  Γεωπονίας
 • ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα  Γεωπονίας
 • θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα  Γεωπονίας
 • ιι) Διεθνές  Πανεπιστήμιο  Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.

# ΝΕΑ

 • Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ