Μεσολόγγι: Πρόταση Κατσούλη για σωτηρία τριών εμβληματικών κτιρίων

Ευκαιρία σωτηρίας τριών εμβληματικών κτιρίων, της Παλαμαϊκής Σχολής, του Μουσείου Παλαμά και της Βαλβείου Βιβλιοθήκης, παρέχει πρόσκληση που δημοσιεύθηκε  και απευθύνεται στους δήμους της χώρας με τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων”.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Κατσούλης, Εκπαιδευτικός & Πρώην Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αναφέρει τα εξής:

Η πρόσκληση για Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων

Στις 28 Αυγούστου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση “AT07 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον άξονα προτεραιότητας “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός”, με τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων”.

Η πρόσκληση είναι συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και απευθύνεται στους δήμους της χώρας για να καταθέσουν προτάσεις – τεχνικά δελτία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Προϋπόθεση χρηματοδότησης είναι “η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους…για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου”.

Η πρόσκληση χωρίζεται σε 3 διακριτές ενότητες:

  • Η ενότητα Α προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, αφορά την “Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων που βρίσκονται εντός οικισμού. Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό… έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης/οικισμού”.
  • Η ενότητα Β προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά “την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή και επέκταση υφιστάμενων”.
  • Η ενότητα Γ προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αφορά “την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, Δημοτικών Εστιών μαθητών, σπουδαστών…”. Στην πρόσκληση τονίζεται πως “Η παρέμβαση σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να αφορά εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής, στατικής ενίσχυσης και αναστύλωσης”.

Η πρόταση Κατσούλη για 3 εμβληματικά κτίρια στο Μεσολόγγι

Προτείνω στη δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προετοιμάσει μέσω της τεχνικής υπηρεσίας στο επαρκές χρονικό διάστημα των 3,5 μηνών που έχει στη διάθεση της, την κατάθεση ολοκληρωμένων τεχνικών δελτίων στις ενότητες Α και Γ της προαναφερθείσας πρόσκλησης του ΥΠΕΣ, για τρία “κτίρια σύμβολα” του τόπου μας ιδιοκτησίας του δήμου Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα:

  1. Στην ενότητα Α της πρόσκλησης να ενταχθούν τα εμβληματικά κτίρια του Μουσείου Παλαμά και της Βαλβείου Βιβλιοθήκης, τα οποία διατηρούν όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως “κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Αφού “είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον”, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.
  2. Το ιστορικό κτίριο της Παλαμαϊκής Σχολής, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο από το 2010, να ενταχθεί συνδυαστικά στις ενότητες Α και Γ της πρόσκλησης, αφού συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της ένταξης του σε αυτές και είναι αναγκαίο όσο τίποτε άλλοτε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες “εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής, στατικής ενίσχυσης και αναστύλωσης του”.

Και καταλήγει ο κ. Κατσούλης επισημαίνοντας: «Είναι χρέος μας να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία διάσωσης και ανάδειξης των ιστορικών κτιρίων της Παλαμαϊκής Σχολής, του Μουσείου Παλαμά και της Βαλβείου Βιβλιοθήκης.

Όταν ερειπώνεται ένα κτίριο – τοπικό σύμβολο, τότε καταστρέφεται ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας ιστορίας. Όταν διασώζεται και αναδεικνύεται, πέραν της αισθητικής πλευράς, τότε αυτό το κομμάτι της πολιτιστικής μας ι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *