Η παράταξη στο Οικονομικό Επιμελητήριο “Προοδευτικοί Οικονομολόγοι” εγκαινιάζει σήμερα μία πρωτοβουλία κατάθεσης προτάσεων στο δημόσιο διάλογο για στήριξη και ανάπτυξη σημαντικών τομέων της Οικονομίας της χώρας μας. Συνειδητά επιλέχτηκε να γίνει η αρχή αυτής της πρωτοβουλίας από τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής καθώς η επάρκεια τροφίμων σε μία οικονομία πρέπει να