Διενεργήθηκαν εχθές οι αρχαιρεσίες για  την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, των Αντιπροσώπων αυτής  στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α., καθώς και των λοιπών οργάνων της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εκλέχθηκαν : Για το Διοικητικό Συμβούλιο : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΛΕΣΣΙΑΣ Ανδρέας του Αθανασίου ( 85