Σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις Σχολικές Μονάδες της χώρας για τη διεύρυνση του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, 663 νέες Σχολικές Μονάδες εντάσσονται στο δίκτυο από το σχολικό έτος 2019-2020 και ανάμεσα τους συγκαταλέγονται και 19 σχολικές μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας. Με τη διεύρυνση του «Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων