Ο  Διοικητής  και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, εκφράζει τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του προς  τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΚΑΠΠΑ για την δωρεά προς το Νοσοκομείο Αγρινίου η οποία διατέθηκε για την δημιουργία θαλάμου αρνητικής πίεσης . Ο θάλαμος αρνητικής πίεσης ήταν […]