Η «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» με αφορμή την σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο, εκφράζει την αντίθεση της στην επιδιωκόμενη εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Κατάκολο τονίζοντας πως το θέμα έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και γεωστρατηγικές διαστάσεις που διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για την Δυτική Ελλάδα.