Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Π. Κατσούλης απευθύνει ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την ανάθεση σε μεσιτική εταιρεία με έδρα το Κατάρ της ασφάλειας οχημάτων & μηχανημάτων του δήμου Όποιος κακοπροαίρετος αμφισβητεί, πως ο Δήμος Μεσολογγίου χάριν των άοκνων και αφιλοκερδών προσπαθειών που καταβάλλονται τα 4 τελευταία  χρόνια έχει διεθνοποιηθεί,
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου Π. Κατσούλης αναφέρει τους λογούς για τους οποίους «καθίσταται αναγκαιότητα η διεκδίκηση επέκτασης της σχετικής τροπολογίας έκπτωσης ηλεκτρικού ρεύματος και για τα νοικοκυριά της Αιτωλοακαρνανίας» Με την τροπολογία με αριθμό 1444/167, η οποία ψηφίστηκε στις 16/1/2018 στη Βουλή, χορηγήθηκε σε 141.000 νοικοκυριά, εκ των