Μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος Ξηρομέρου, με το υπ’ αριθμ. 2134/23-03-2020 έγγραφο, εξασφαλίστηκε έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Ξηρομέρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με ποσό των διακοσίων χιλιάδων € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου
Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδια για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στη γεωργική άρδευση. Στόχος, να λυθούν μεσοπρόθεσμα τα προβλήματα υδροδότησης και λειψυδρίας. Ο νέος νόμος ορίζει ότι τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδα αποκατάστασης, θα χρησιμοποιηθούν για το πότισμα καλλιεργειών τροφίμων, μεταποιημένων τροφίμων και