Από το τέλος του μήνα θα ισχύουν οι ώρες κοινής ησυχίας της χειμερινής περιόδου. Ειδικότερα, σύμφωνα με Αστυνομική Διάταξη του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες: Κατά τη θερινή περίοδο – από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου – από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00. Κατά τη χειμερινή περίοδο […]