Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, στο Ελαιόφυτο, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Παναγία Βλαχερνών”, από 10:00π.μ έως 15:00 μ.μ. θα διενεργηθούν οι εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 9/11/18. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υποψηφιότητα για