Στην αποδοχή χρηματοδότησης  για δύο σημαντικά  έργα  προϋπολογισμού   2.861.371     ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου. Η έγκριση αφορά τα έργα : «Ανάπλαση του Παπαστράτειου  Πάρκου Αγρινίου»  προϋπολογισμού  2.191.371,26 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020». «Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς
Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει ένα σημαντικό έργο για το Αγρίνιο.  Eντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδος και ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησης για την  «Ανάπλαση του Παπαστράτειου Πάρκου Αγρινίου» προϋπολογισμού  2.191.371,26 € ευρώ. Το έργο, μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνει ήπιες και αναγκαίες παρεμβάσεις που αφορούν: Τις εισόδους του Πάρκου Τη διαμόρφωση της υφιστάμενης
Για ένα από τα θέματα  του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, κάνει λόγο ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου, Γ. Καραμητσόπουλος και ο συνδυασμός “Συμμαχία Πολιτών”. Συγκεκριμένα ο κ. Καραμητσόπουλος αναφέρει: “Ένα από τα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου είναι η έγκριση υποβολής της πρότασης: “Επανάχρηση Δημοτικού Περίπτερου