Άκρως αναγκαία η επιπλέον χρηματοδότηση στο τοπικό Leader  Ως “χρυσή ευκαιρία” να δοθεί ανάσα ύψους δεκαεπτά εκατομμυρίων στην τοπική οικονομία χαρακτηρίζεται η κάλυψη εκ μέρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των αιτημάτων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα Leader. Πρόκειται για το πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ και εκτείνεται στον άξονα Ναύπακτος
Υποβολή προτάσεων μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019 Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER, έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα. Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματός: ο Δήμος Ναυπακτίας ο Δήμος Ι.Π.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν τα προταθέντα έργα της δημοτικής αρχής  για το Πρόγραμμα Leader  στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Τριχωνίδα ΑΕ. 380.000 € στο Δήμο Θέρμα από το Leader 1.348.500 € είναι η συνολική δαπάνη για την τρέχουσα προκήρυξη του Μέτρου 19 του Leader ΤΑΠΤοΚ (Τοπική […]