Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη: Προστασία αγροτικών επιδοτήσεων  από κατάσχεση, συµψηφισµό & παρακράτηση ενισχύσεων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας Την προστασία από την κατάσχεση, τον συμψηφισµό και κάθε είδος παρακράτηση της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης, των ενισχύσεων που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος,