Η καθιέρωση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας σε επιχειρήσεις, η επιβολή βαριών προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν τα προβλεπόμενα εταιρικά στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το taxis, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση
Συνεχίζεται αμείωτο το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων. Σήμερα ο Υπουργός, Σταύρος Αραχωβίτης, υπέγραψε τρεις αποφάσεις για την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 34.5047,96 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για παραβάσεις, που διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Βρέχει» πρόστιμα και σε επιχειρήσεις σε Βόνιτσα & Μεσολόγγι Βαρύ πρόστιμο στην κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ επιβλήθηκε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα  το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 15.960,00€ και επιβλήθηκε διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έγκριση εγκατάστασης και  άδεια λειτουργίας κατά παράβαση του σχετικού νόμου. Αξίζει να