Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΥπόμνημα Ρόκου για τη διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου

Υπόμνημα Ρόκου για τη διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου

O ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Ρόκος κοινοποίησε στα ΜΜΕ, στο Δήμαρχο κ.Παπαναστασίου, στον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και στους Δημοτικούς Συμβούλους υπόμνημα σχετικά με τη  διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.

“Προκύπτει αβίαστα από τα γεγονότα ότι η τακτική που ακολούθησε και ακολουθεί ο Δήμαρχος να μην «φέρνει» το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια τακτική που υπηρετεί την αδιαφάνεια, όμως πρωτίστως και κυριότατα είναι μια τακτική που έχει θέσει και θέτει με ανεπίτρεπτο τρόπο σε μεγάλη επισφάλεια για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν όταν ανέθεσε «φωτογραφικά» τη Μελέτη) την εξέλιξη της Μελέτης και το ίδιο το έργο του Πάρκου” αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ.Ρόκος.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

 Το παρόν υπόμνημα είναι αποτέλεσμα αφενός της αδόκιμης τακτικής που ακολουθείται από τον Δήμαρχο να μην «φέρνει» προς συζήτηση και ενημέρωση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφετέρου της πρόσφατης ενημέρωσης που έλαβα για το θέμα από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Αγρινίου, ενημέρωση η οποία διατήρησε και επέτεινε τις από εννεάμηνου διατυπωθείσες ανησυχητικές επισημάνσεις μου.

Σας είναι γνωστό ότι κατά την Τακτική Συνεδρίαση του Ιουλίου 2017, στο στάδιο των Ανακοινώσεων,  αφού πλέον είχε διαφανεί ότι η παραλαβή της Μελέτης του Πάρκου (παρά την αρχική δέσμευση του Δημάρχου) δεν θα «έρχονταν» προς συζήτηση στο Δ.Σ.,  έθεσα (προφορικά) υπόψη του Σώματος ότι στην προγραφόμενη Μελέτη παρατηρούσα (εκτός των άλλων), σημαντική καταστρατήγηση του προβλεπόμενου ποσοστού διατιθέμενης επιφάνειας Πρασίνου, γεγονός εξαιρετικά αρνητικό τόσο για το ίδιο το  έργο του Πάρκου, αλλά και για την πορεία της Μελέτης κατά το στάδιο των γνωμοδοτήσεων-εγκρίσεων. Ως γνωρίζετε ουδεμία εξήγηση έλαβα.

Στην συνέχεια στην τακτική συνεδρίαση του Αυγούστου 2017 , έθεσα και εγγράφως προς τον Δήμαρχο , την ανωτέρω επισήμανση (εκτός άλλων), αλλά επίσης ουδεμία διεκρίνηση έλαβα.

Τον Νοέμβριο του 2017 υπεβλήθη αίτημα από δεκαεφτά (17) συμβούλους για συζήτηση-ενημέρωση επί της Μελέτης του Πάρκου. Το ανωτέρω αίτημα συνυπέγραψα, γιατί μέσω της συζήτησης-ενημέρωσης στο Δ.Σ. θα δίνονταν απαντήσεις-διευκρινήσεις επί των σημαντικών για την πορεία του έργου επισημάνσεων που είχα θέσει.

Πλην όμως, όπως επίσης σας είναι γνωστό, ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος (τεχνηέντως θα υποστήριζε κάποιος) δεν κατέστη δυνατό να λάβει χώρα κατά την προκληθείσα συνεδρίαση και ούτε το θέμα εισήχθη σε επόμενη συνεδρίαση. Έτσι τα ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα.

Τέλος κατά την συνεδρίαση του περασμένου Ιανουαρίου ο κος Τραπεζιώτης, ενημέρωσε το Σώμα για το από 18/8/2017 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου στο οποίο υπήρχαν επτά (7) παρατηρήσεις-επισημάνσεις επί της Μελέτης. Μία εξ αυτών, ζητούσε, πράγματι, να υπάρξει έλεγχος για την διατιθεμένη επιφάνεια Πρασίνου στο Πάρκο μετά την υλοποίηση των έργων που προβλέπονταν στην Μελέτη. Ο κος Τραπεζιώτης μέσω της επίκλησης τού εγγράφου κάλεσε, για μια ακόμη φορά (όπως έπραξε και ο υπογράφων, αλλά και άλλοι Σύμβουλοι), ότι είναι αναγκαίο να γίνει ενημέρωση-συζήτηση επί του θέματος. Πλην όμως ο Δήμαρχος επαναβεβαίωσε την θέση του και βούλησή του ότι  δεν είναι αναγκαίο να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ.

Λόγω λοιπόν μη ύπαρξης ενημέρωσης μέσω του θεσμικού τρόπου, που δεν είναι άλλος από την συζήτηση-παρουσίαση της Μελέτης στο Δ.Σ.,  όπου θα διευκρινιζόταν τα ανωτέρω κρίσιμα  θέματα είτε από τους μελετητές είτε από τη Δημοτική Αρχή, ο υπογράφων μετά του κου Τραπεζιώτη επισκεφθήκαμε προ ολίγων ημερών την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου (επιβλέπουσα υπηρεσία),προκειμένου να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της Μελέτης. Πράγματι ο  Διευθυντής της Υπηρεσίας και Υπηρεσιακοί παράγοντες (τους οποίους  ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία τους), μας  ενημέρωσαν για την πορεία της Μελέτης.

Κατά πρώτον μάς έγινε γνωστό, ότι δεν υπάρχει  τροποποίηση από την αρχική Μελέτη, πλην μικροαλλαγών που επέφερε η μετέπειτα συνταχθείσα Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) Μελέτη (η Η/Μ μελέτη  ζητήθηκε από τον περασμένο Αύγουστο από το Δασαρχείο)  και επιπρόσθετα μας δόθηκε  μικρό υπόμνημα των μελετητών, το οποίο «επιχειρεί» να εξηγήσει ότι η διατιθέμενη επιφάνεια πρασίνου στο Πάρκο μετά την κατασκευή των προβλεπομένων από τη Μελέτη έργων, θα ξεπερνά το 80% της συνολικής επιφάνειας  του Πάρκου.

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Με αγωνία απέναντι στην πορεία της Μελέτης και έκδηλο το ενδιαφέρον μου, όπως και όλων μας , για την υλοποίηση του έργου στο Πάρκο, συνεπικουρούμενα τα ανωτέρω από την επιστημονική μου ιδιότητα ως Μηχανικός εφαρμογής με πολυετή εμπειρία, θεωρώ αναγκαίο να σας κοινοποιήσω ότι η ανωτέρω ενημέρωση από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, επαύξησε και επέτεινε τις ανησυχίες μου και κατά κανένα τρόπο τις απομείωσε. Είναι λοιπόν αναγκαίο να θέσω υπόψιν σας τα εξής:

Α. Τον Νοέμβριο του 2015 εξεδόθη η Υ.Α. 133384/6587/(ΦΕΚ 2828) που φέρει τον τίτλο «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών», και η οποία εφεξής θα μνημονεύεται ως «Υ.Α.». Είναι σαφές ότι η ανωτέρω Υ.Α. μέσω των προβλεπομένων της, για έργα και εργασίες που δύνανται να πραγματοποιούνται σε ένα Πάρκο θέλει να εξασφαλίσει και διαφυλάξει, ότι ένα υφιστάμενο Πάρκο μετά τα προτεινόμενα έργα και εργασίες, θα παραμείνει Πάρκο και δεν θα μεταλλαχτεί -μετατραπεί σε ένα κοινόχρηστο χώρο με πολλές εγκαταστάσεις , ο οποίος  χώρος θα έχει «αρκετό» πράσινο.

Αρχικά, πριν κάποιος ανατρέξει στα προβλεπόμενα της Υ.Α., με μια πρώτη  ανάγνωση της Τεχνικής Περιγραφής της Μελέτης διαπιστώνει (σελ. 7) ότι οι φυτεμένες επιφάνειες στο πάρκο είναι 37,4 στρέμματα (26 στρέμματα υψηλή φύτευση και 11,4 στρέμματα χαμηλή φύτευση) και ότι προβλέπεται από τη Μελέτη, η κατασκευή νέων έργων, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, νέοι δρόμοι, συντριβάνια, «Αγορά» κλπ., σημαντικού εμβαδού, τα οποία θα υλοποιηθούν εντός της περιοχής των 37,4 στρεμμάτων (συνολική επιφάνεια Πάρκου 56,45 στρέμματα). Δηλαδή διαπιστώνει κάποιος με έκπληξη ότι έχουμε μία σημαντική μείωση των φυτεμένων επιφανειών,  η οποία μείωση, με μία πρώτη  εκτίμηση, ανέρχεται περίπου στα πέντε (5) στρέμματα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει άμεσα από την απλή ανάγνωση της Τεχνικής Περιγραφής , αφού σε αυτήν περιγράφονται (μετά των εμβαδών τους) τα νέα έργα (πλατείες, αγορά , παιδικές χαρές, συντριβάνια, νέοι δρόμοι κλπ) που προβλέπεται να κατασκευαστούν στις φυτεμένες περιοχές.

Δυστυχώς αυτή η πρώτη αρνητική διαπίστωση η οποία αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι πιθανόν υπάρχει καταστρατήγηση του επιτρεπόμενου ποσοστού της «διατιθέμενης επιφάνειας πρασίνου», όπως αυτή αναφέρεται στην Υ.Α. (άρθρο 3), έρχεται πράγματι να επαληθευτεί. Το άρθρ. 3 παραγ. 2 προβλέπει για τα υφιστάμενα Πάρκα «… Σε υφιστάμενα πάρκα, όταν το ποσοστό του πρασίνου από τον αρχικό σχεδιασμό είναι μικρότερο του 80%, λόγω υπαρχουσών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να μειώνεται με νέα έργα ή αναπλάσεις. Η διατιθέμενη σε κάθε περίπτωση επιφάνεια πρασίνου σε πάρκο, πρέπει οπωσδήποτε να υπερβαίνει το 80% της επιφανείας του. …».

Οι επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν οι μόνιμες εγκαταστάσεις (υφιστάμενες και προτεινόμενες) και οι οποίες (επιφάνειες)  δεν μπορούν να διατεθούν για πράσινο, λόγω της ύπαρξης των εγκαταστάσεων αυτών,  στην περίπτωσή μας είναι:

α) Χώρος αναψυκτηρίου

(κτίριο, Parking, δρόμος οχημάτων πρόσβασης στο Parking, πεζόδρομος πρόσβασης μετά κλίμακος στο Parking, πλατεία έμπροσθεν του κτιρίου),

β) Χώρος κηποθέατρου

(κτίριο, χώρος θεατών),

γ) Χώρος δεξαμενής,

δ) Χώρος παιδικών χαρών

 (παίδων και εφήβων)

ε) Χώρος «Αγοράς»

στ) Χώρος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

(κτίριο)

ζ) Χώρος Σιντριβανιών

η) Χώρος πλατειών

(πλατεία στην χαμηλή φύτευση, πλατεία γύρωθεν του Ιερού Ναού, πλατεία έμπροσθεν του αναψυκτηρίου),

θ) Χώρος τοιχίων από Αργολιθοδομή

 (εσωτερικά ως υποστηρικτικά πλατωμάτων, περιμετρικά ως τοιχία περίφραξης και ως τοιχία αντιστήριξης)

ι) Χώρος δρόμων και πεζοδρόμων

 (πρόκειται για τους δρόμους-πεζόδρομους με  τοιχία εγκιβωτισμού από οπλισμένο μπετόν, υπόβαση οδοστρωσίας, βάση οδοστρωσίας, διέλευση  δικτύων ΗΜ, στραγγιστήρια από κροκάλα και επίστρωση είτε χωμάτινη είτε από υδατοπερατό σκυρόδεμα),

κ) Χώρος κλιμάκων-πλατυσκάλων πρόσβασης.

Όλοι οι ανωτέρω χώροι, πρόκειται για επιφάνειες που καταλαμβάνονται από εγκαταστάσεις  (άρθρο 3 παραγ. 1 της Υ.Α,) οι οποίες είναι μόνιμες και δεν δύνανται οι επιφάνειες αυτές να διατεθούν για πράσινο, ΔΕΝ προσμετρούνται δηλαδή στην διατιθέμενη επιφάνεια πρασίνου η οποία  σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεπερνά το 80% καθώς πρόκειται για υφιστάμενες και προτεινόμενες εγκαταστάσεις.

Το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω μονίμων εγκαταστάσεων ανέρχεται περίπου στα είκοσι ένα (21) στρέμματα (η ακριβής επιμέτρηση διαλανθάνει του σκοπού του παρόντος), δηλαδή η διατιθέμενη επιφάνεια πρασίνου ανέρχεται περίπου στα 35,5 στρέμματα (56,45–21) το οποίο αποτελεί ποσοστό περίπου 62%. Πρόκειται δηλαδή για ποσοστό της διατιθέμενης επιφάνειας Πρασίνου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια του Πάρκου, υπολειπόμενο κατά πολύ του επιτρεπόμενου 80%.

Β. Επίσης στο άρθρ. 4 παραγ. 1.ΣΤ.v) της Υ.Α. προβλέπεται: «…Αποτυπώνεται με ακρίβεια στο τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου, το βασικό δίκτυο των δρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών και πλατειών, του οποίου η επιφάνεια δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού χώρου…».

Τα προτεινόμενα έργα από την μελέτη που αφορούν σε δρόμους, πεζοδρόμους και πλατείες, είναι έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν είτε σε υφιστάμενους δρόμους-πεζοδρόμους (υπάρχουσα χάραξη), είτε σε υφιστάμενες πλατείες (υπάρχοντα πλατώματα), είτε είναι έργα που θα κατασκευαστούν σε νέες χαράξεις (νέοι δρόμοι-πεζόδρομοι), είτε σε νεοδημιουργηθέντα πλατώματα (νέες πλατείες).

Το βασικό δίκτυο των δρόμων-πεζοδρόμων και πλατειών (υφισταμένων και νέων), ανέρχεται τελικά στο συνολικό εμβαδόν επιφανείας (περίπου) 11 στρεμμάτων (συντηρητική  επιμέτρηση), που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής επιφανείας του Πάρκου,  κατά πολύ μεγαλύτερο του 10%.

Εξάλλου εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ότι οι υφιστάμενοι δρόμοι και πλατείες (το βασικό τους δίκτυο) ξεπερνούν το 10% και επιπλέον αυτών προβλέπεται από τη μελέτη να κατασκευαστούν νέοι δρόμοι (νέες χαράξεις) και νέες πλατείες (νεοδημιουργηθέντα πλατώματα) τα οποία βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της χαμηλής φύτευσης. Έτσι τελικά προκύπτει ότι το ποσοστό της επιφανείας που θα καταλαμβάνει το βασικό δίκτυο των δρόμων-πεζοδρόμων-πλατειών (20%), είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου 10%.

Γ. Επίσης το άρθρο 3 §1Β αναφέρει: «…… κατασκευάζονται επιπλέον των παραπάνω: εγκαταστάσεις, με τη χρήση υλικών φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον (ξύλο, πέτρα, κλπ.) που κρίνονται αναγκαίες για:….».

Το υδατοπερατό σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται εκτεταμένα (3,83 στρέμματα) δύναται άραγε να θεωρηθεί ως υλικό φιλικό με το περιβάλλον; Επισημαίνω ότι πρόκειται για άοπλο σκυρόδεμα που διατηρεί όλες τις ιδιότητες του πλην της μεγαλύτερης υδατοπερατότητάς του.

Το σιδηροπαγές σκυρόδεμα (οπλισμένο μπετόν) όμως με το οποίο κατασκευάζονται τα τοιχία εγκιβωτισμού των δρόμων, και μάλιστα εκτός του εδάφους σε μήκος περίπου 4 Km (όχι τοπικά), δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υλικό φιλικό προς το περιβάλλον

 Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

Από την ενημέρωση που είχα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, δεν προέκυψε ουδεμία διευκρίνηση (πειστική) επί των ανωτέρω προβλημάτων και ειδικά αυτών που άπτονται της διατιθέμενης επιφάνειας Πρασίνου, καθώς και του ποσοστού δρόμων και πλατειών (που είναι τα σημαντικά), όπως αυτό εξάλλου είχε επισημανθεί και στο από 18/8/2017 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου, στην σχετική παρατήρηση (υπ’ άριθ. 4).

Τουναντίον μας γνωστοποιήθη ότι υπάρχει απάντηση-εξήγηση εκ μέρους των μελετητών (η οποία μας δόθηκε), που αναφέρεται σε «σκληρές επιφάνειες» και αυτές προσμετρά και όχι τις «μόνιμες εγκαταστάσεις» όπως προβλέπει ρητώς και με σαφήνεια η Υ.Α.. Ενδεικτικό δε είναι ότι η ίδια η απάντηση των μελετητών, προκειμένου να εδράσει την συλλογιστική της, επικαλείται άλλη Υ.Α. (ΦΕΚ 1528/21-6-2013), η οποία δεν αφορά Διαχειριστικές Μελέτες σε Πάρκα, αλλά αφορά Διαχειριστικές Μελέτες σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.  

Είναι προφανές, στην περίπτωση βέβαια που οι ανωτέρω επισημάνσεις μου έχουν έδραση,  ότι προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, η τροποποίηση – αλλαγή  της Μελέτης, διαφορετικά οδεύουμε στην κατασκευή ενός κοινοχρήστου πολυχώρου εστίασης και διασκέδασης, ο οποίος θα έχει «αρκετό» πράσινο και όχι σε μια μελέτη που αφορά υφιστάμενο Πάρκο και το οποίο μετά τα προβλεπόμενα έργα, θα παραμείνει Πάρκο.

Βεβαίως, αν το τελευταίο είναι αυτό που θέλουμε να γίνει στο Πάρκο , τότε προκειμένου να υπάρχει μια στοιχειώδης αντιστοιχία μεταξύ του τίτλου της Μελέτης και του περιεχόμενού της, θα πρέπει (τουλάχιστον) να αλλάξουμε τον τίτλο της Μελέτης του Πάρκου, ο οποίος κατά το μάλλον πρέπει να γίνει: «Αρχιτεκτονική και Φυτοτεχνική Μελέτη κοινοχρήστου πολυχώρου με Πράσινο στο χώρο του πρώην Πάρκου Αγρινίου».

Συνάδελφε Πρόεδρε ,  

Συναδέλφισες & Συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Προκύπτει αβίαστα από τα γεγονότα ότι η τακτική που ακολούθησε και ακολουθεί ο Δήμαρχος να μην «φέρνει» το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια τακτική που υπηρετεί την αδιαφάνεια, όμως πρωτίστως και κυριότατα είναι μια τακτική που έχει θέσει και θέτει με ανεπίτρεπτο τρόπο σε μεγάλη επισφάλεια για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν όταν ανέθεσε «φωτογραφικά» τη Μελέτη) την εξέλιξη της Μελέτης και το ίδιο το έργο του Πάρκου.

Τέλος γίνεται αντιληπτό ότι ήταν απολύτως απαραίτητο να προβώ στην παρούσα κοινοποίηση των προπεριγραφομένων διαπιστώσεών μου, που με καθιστούν ανήσυχο, πράγμα το οποίο πράττω από τον προηγούμενο Ιούνιο με κάθε θεσμικό τρόπο που είχα στη διάθεσή μου  , διακείμενος με αγωνία και ενδιαφέρον για την επιτυχή πορεία του έργου του Πάρκου, όπως όλοι μας, αλλά και όλοι οι  Αγρινιώτες.

 Αγρίνιο,    26-02-2018           

Συναδελφικά      

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υ.Γ.1: Λόγω του ότι οι γνωμοδοτήσεις προηγούνται των εγκρίσεων και βάσει του Ν. 4495/2017 άρθρο 7 παρ. 1δ , θα πρέπει να υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.),λόγω Αρχιτεκτονικών μελετών, όπως τούτο είχα υπομνήσει στο Δ.Σ. από τον προηγούμενο Ιούνιο. Σημειωτέον ότι η Μελέτη δεν έχει ακόμη προωθηθεί στο Σ.Α.

Υ.Γ.2: Είναι αυτονόητο ότι οι μόνοι αρμόδιοι για την τήρηση των προβλεπομένων από την Υ.Α. και την νομοθεσία γενικότερα, είναι οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και εγκρίνουν (Υπουργείο Πολιτισμού, Σ.Α., Δασαρχείο, Αποκεντρωμένη), των οποίων η ύπαρξη της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας των στελεχών τους  είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. 

 

 

 

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ