Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΔυτική ΕλλάδαΔυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Δυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Mε 28 θέματα &  4 επερωτήσεις

Στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID 19, συνέρχεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αστήρ» (Αγίου Ανδρέου 16), όπου θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διάδοσης του  νέου κορωνοϊού.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η ενίσχυση του εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, η δρομολόγηση έργων υποδομής, αλλά και η έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα που παρουσιάζουν ωριμότητα.

Επερωτήσεις

 1. Συζήτηση της 15/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» Μωραίτη Νικ. σχετικά με επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αμφιλοχίας – Λευκάδας.
 2. Συζήτηση και της 16/2020 Επερώτησης του κ. Μωραϊτη σχετικά με παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις επιπτώσεις στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
 3. Συζήτηση της 17/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Παπακωνσταντίνου Κων. σχετικά με τα λατομεία Αράξου.
 4. Συζήτηση της 18/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» Καρπέτα Κων. σχετικά με Επαναλειτουργία Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια».

Τα 28 θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «Καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση κόμης, κοπή/εκρίζωση βλάστησης & αποκατάσταση μικροβλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας 2021- 2023», προϋπ. 4.300.000€.1 *
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «Ενίσχυση εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων & αντιμετώπισης κινδύνων για Π.Ε. Αιτωλ/νιας», προϋπολογισμού 120.000€ 1. *
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: « Ενίσχυση εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων & αντιμετώπισης κινδύνων για Π.Ε. Αχαΐας», προϋπ. 120.000€ 1. *
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «Ενίσχυση εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων & αντιμετώπισης κινδύνων για Π.Ε. Ηλείας», προϋπ. 120.000€ 1. *
 5. Έγκριση προένταξης του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στην νέα Γέφυρα Τέμπλας» 2 -και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης αυτού. **
 6. Έγκριση προένταξης νέας μελέτης «Μελέτη ΝΕΑΣ Γέφυρας Πόρου ΠΕ Αιτ/νιας» 2 – και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης αυτής.**
 7. 1η Τροποποίηση ετήσιου Σχεδίου Δράσης για Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα “Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2020” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2020 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Μπονάνος Χαρ.)
 8. Έγκριση μερικής ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για κατασκευή έργου: «Κατασκευή Οδού Λαστεϊκα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη- Κατάκολο» που κηρύχθηκε με την 46/2016 (ΦΕΚ 92 τ.ΑΑΠ) και τροποποιητική αυτής 121 /2017 ( ΦΕΚ 177 τ.ΑΑΠ) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου. ** – Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γιαννόπουλος Βας.
 9. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης των υποέργων του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας Δ ΤΕ/ΠΔΕ Ετών 2020 – 22», χρηματοδότηση: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε.2020 κωδικός έργου 2020ΕΠ50100001. **
 10. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης έργου: «Καθαρισμός – συντήρηση & αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς & χείμαρρους Π.Ε. Ηλείας 2020-2022» συνολικού προϋπ. 9.300.000€ με το ΦΠΑ **
 11. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης για υποέργα: 1. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού». προϋπ.: 1.500.000€ 2. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Μακελλαριάς». προϋπ.: 3.000.000€ του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές & Προσκυνηματικούς Χώρους Π.Ε. Αχαϊας ΠΔΕ.» προϋπ. 6.800.000 € και ενάριθμο 2019ΕΠΟΟ100018. **
 12. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης για: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ. Απόλλων Πατρών». προϋπ.: 705.870€, Κ.Ε.: 2019ΕΠΟΟ100047. **
 13. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης 2° υποέργου «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα & οριοθέτησης τμήματος αυτού», προϋπ. υποέργου 860.000€ με ΦΠΑ της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης σε υδατορέματα Π.Ε. Ηλείας» συνολικού προϋπ. 1.800.000 με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100001. **
 14. Έγκριση τρόπου ανάθεσης για έργο: «Επισκευή αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Γαλατά», προϋπ. 15.000€, χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε. Αιτ/νιας, κωδικός 2012ΚΑΠΟ103000. **
 15. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης εργολαβιών: 1) (02.02.23): «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης Ε.Ο.Δ. Αγρινίου Θέρμου & Αγρινίου Καρπενησιού για περίοδο 2019-20», προϋπ.: 5.000.000€ (με ΦΠΑ) 2) (02.02.24): «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2019-2021 », προϋπ.:10.000.000€ (με ΦΠΑ) του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση & άρση επικινδυνότητας ΕΟΔ αρμοδιότητας ΠΔΕ & επισκευή συντήρηση εξοπλισμού & μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ» με ενάριθμο 2014ΕΠ50100002 (σε συνέχεια Π.Κ. 2013ΕΠΟΟ100000). **
 16. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αιτ/νιας 2020-2022», προϋπ. 9.500.000€ ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, στη ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100004. **
 17. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των Υποέργων: (01.01) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. ΑχαΤας (2021-2022)». Προϋπολογισμός υποέργου (01.01 ): 7.000.000€ (με ΦΠΑ) (01.02) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. Ηλείας (2020-2022)». Προϋπολογισμός υποέργου (01.02): 5.000.000€ (με ΦΠΑ) του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας ΕΟΔ Π.Δ.Ε», χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε.2020ΕΠ50100006. **
 18. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης δύο έργων της ΔΤΕ/ΠΔΕ: 1)« Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π .Δ.Ε. 2021-2022» Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100007/01.01, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501, Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 6.000.000€ & 2) «Εγκαταστάσεις Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης» Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100007 /02.02, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501, Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 500.000€. **
 19. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης υποέργου «Αποκατάσταση Διώρυγας Δίμηκου Αιτωννιας» του έργου «Αποκατάσταση Διώρυγας Δίμηκο Αιτωννιας & Επισκευή Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματοι για απορροή υδάτων και αντιμετώπιση ανόδου στάθμης λίμνης Λυσιμαχείας», προϋπ. 793.751,42€. Χρηματοδότηση: ΣΑΕΟΟ1, Κ. Ε.: 2012ΕΠΟΟ100029. **
 20. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης υποέργων: 1) «Συντήρηση – Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας 2020-2022», προϋπ. 9.200.000 € με ΦΠΑ 2) «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης υφιστάμενων βλαβών αντιπλημμυρικών έργων ποταμών Σέλεμνου-Ξυλοκέρας-Βολιναίου-Ξηρόρεμα-Αγίου ΒασιλείουΑροάνιου, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπ. 8.470.000 ευρώ με ΦΠΑ του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, 2020-22», προϋπ.: 17.670.000€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε. 2020ΕΠ50100002. **
 21. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης υποέργου 1: «Υπηρεσίες Συμβούλων» στο πλαίσιο Πράξης «Κάλυψη Δαπανών ΕΦΔ δράσεων κρατικών ενισχύσεων – Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» (Κωδ. MIS:5049560), προϋπ. 100.000€ με ΦΠΑ *
 22. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου μελέτης «Μελέτη Σύνδεσης μικρής περιμετρικής με κόμβο Κ3 Συχαινών ευρείας παράκαμψης Πατρών (π.κ. 2006ΜΠΟΟ130023)» (Κ. Ε.2014ΜΠΟΟ100001, εγκεκριμένος προϋπ.: #434.954,03€#) 3 -. *
 23. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου έργου: «Ανακαίνιση – αναβάθμιση αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστήμων & Πολυτεχνικής Σχολής» (Κ. Ε. 2017ΕΠΟΟ100008, εγκεκριμένος προϋπ.: #900.000€#) 3 -*
 24. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Γαστούνης Δ. Πηνειού» (Κ.Ε.2018ΕΠΟΟ100020, εγκεκριμένος προϋπ.: #200.928,40 €#). *
 25. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού» (Κ.Ε. 2013ΕΠΟΟ100048, εγκεκριμένος προϋπ.: #299.800€#) 3 -. *
 26. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αιγίου, Συμπολιτείας, Αίγειρός, Διακοπτού & Ερινέου Δημου Αιγιαλείας», (Κ.Ε. 2019ΕΠΟΟ100021, εγκεκριμένος προϋπ.: #430.000€#) 3 -. *
 27. Έγκριση πρότασης τροποποίησης το τεχνικού δελτίου: «Συντήρηση- αποκατάσταση & άρση επικινδυνότητας ΕΟΔ αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. & επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού & Μέσων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αχαΐας (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠΟΟ10001 Ο)» (Κ. Ε.2014ΕΠ50100004, προϋπ.: #18.955.539,63€#) 1- χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. *
 28. Τροποποίηση απόφασης 155/03-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ψ67Λ6-1ΧΞ) Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με Εξουσιοδοτήσεις για Υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών & κινήσεων μέσω lnternet Banking» (Ανηηεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Σακελλαρόπουλος Παν.)

—————————————————————————————————————————————-

*(εισηγητής : Περιφερειάρχης Φαρμάκης Νεκτάριος)

** (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

1 στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020

2 – στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

3 -της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ