Δυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον συντονισμό πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης, μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Σώμα είναι το σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 01/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Ηλείας κ. Μπράμου Παναγιώτη «σχετικά με τον σχεδιασμό εγκατάστασης και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Π.Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 1ο:

Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 97 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018), με τις οποίες προστίθεται το άρθρο 164Α στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010), περί «Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου» σε ό,τι αφορά στο συντονισμό πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων σχετικών με την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού  Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

Ειδικός Αγορητής κ. Φίλιας Ανδρέας, Εντεταλμένος Περιφερειακός  Σύμβουλος  για το Συντονισμό των Εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση σχεδίου δράσης Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση συγκρότησης της πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 για την επιλογή των νέων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση προένταξης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την ωρίμανση της μελέτης του έργου : Βελτίωση  Επαρχιακής οδού Δάφνη – Ε.Ο. 111 στο τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα» στο  Ετήσιο Επενδυτικό  Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε   Ηλείας/Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της επίβλεψης και υλοποίησης του έργου με τίτλο CREATIVE@HUBS «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση τρόπου ανάθεσης της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στην ωρίμανση μελετών για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και τη δημοπράτηση του έργου: Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας», προϋπολογισμού 74.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέματος «Λαγκάδι» εντός Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 73.941,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου “ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ”», προϋπολογισμού 80.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας»,   αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. Προϋπολογισμού: 250.000,00€ με ΦΠΑ. Κωδικός Έργου: 2019ΕΠ00100044.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση  καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για τα έργα:  1) «Αποκατάσταση Δρόμου Πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου», προϋπολογισμού 600.000,00€ (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100012)  και 2) «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού 130.000,00€  (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100015).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για  το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός 2019ΕΠ00110043, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 13ο:

Επικαιροποίηση για το 2020 της υπ. αριθ. 42/12-3-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Eπικαιροποίηση της αριθμ. 127/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που είχε ως θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (10.073.290,38€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029643 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  υλοποίηση της πράξης αυτής.

Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029643, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 10.073.290,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (7.244.332,35€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  με Κωδικό ΟΠΣ 5029532 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποίηση της πράξης αυτής

Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029532, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 7.244.332,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» και

Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016

(εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 16ο:     

Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (6.216.334,58€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  με Κωδικό ΟΠΣ 5029803 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποίηση της πράξης αυτής.

Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029803, που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 6.216.334,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας  κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 17ο:

Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *