Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου συγκαλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της πρότασης κατάρτισης του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για το 2020, αλλά και την έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  COVID-19, το συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα ξεκινήσει στις 15.00.

Για όσους επιθυμούν να προσέλθουν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και από εκεί, εξυπακούεται όμως ότι σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας μελών, θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό. Έχει θέσει στη διάθεσή των περιφερειακών συμβούλων όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον  χώρο τους. Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης:

Επερωτήσεις

 • Συζήτηση της 03/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» Κατσιφάρα Απόστολου «σχετικά με τους στόχους και προτεραιότητες στην Π.Δ.Ε»
 • Συζήτηση της 04/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου «σχετικά την αναδιανομή αγροτεμαχίων αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας»

Τα θέματα

 1. Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020. (εισηγητής: Περιφερειάρχης Φαρμάκης Νεκτάριος)
 2. Έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Ανηηεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Σακελλαρόπουλος Παν.)
 3. Επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) (Αντιηερκρερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας ΖαΤμης Φωκίων)
 4. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη, για έκδοση απόφασης λύσης της Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά – Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλ/νίας», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή και όχι για εφαρμογή της, προϋπόθεση απαραίτητη για οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης. (Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Μαυρομμάτης Αθ.)
 5. Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε. Αχαΐας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 13.592,88€ (με ΦΠΑ) και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της στατικότητας του κτιρίου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα και τον έλεγχο της μελέτης αποκατάστασης της στατικότητας του, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις- Ανάδειξη του χώρου στοκτίριο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ*». (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 6. Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε. Αχαΐας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 13.592,88€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του κτιρίου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις – Ανάδειξη του χώρου στο κτίριο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ *». (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 7. Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε. Αχαΐας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 10.87 4,30€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις διαδικασίες και τον έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, για την υλοποίηση του έργου «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο & Σχολείο) στο Καλέντζι Δ. Ερυμάνθου» προϋπ. 800.000 € με ΦΠΑ *». (κ.Μαυρομμάτης)
 8. Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 της Π.Ε. Αχαΐας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 10.87 4,30€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της στατικότητας και τον έλεγχο της μελέτης αποκατάστασης της στατικότητας του έργου «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο & Σχολείο) στο Καλέντζι Δ. Ερυμάνθου» προϋπολογισμού 800.000 € με ΦΠΑ *». (κ. Μαυρομμάτης)
 9. Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υποέργου: «Καθαρισμοί & συντήρηση υφιστάμενων έργων στο δευτερεύον υδρογραφικό δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας 2019- 2020» του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων Αιτωλοακαρνανίας», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 501 (με κωδικό: 2016ΕΠ50100003), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016. (Αντιπεριφερειάρχης Μαυρομμάτης Αθ.)
 10. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης υποέργων: 1) «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας 2019-2020», προϋπ. 500.000€. 2) «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευήνου, 2019- 2020», προϋπ. 1.339.047,60€. Έργο: «Συντήρηση- αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας ΠΔΕ» χρηματοδότηση: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε. Κωδικός Έργου 2015ΕΠ50100001, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 11. Τροποποίηση 215/15-11-2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω66Κ7 Λ6-7ΞΗ) αναφορικά με υποέργο 05.1 Ο ως προς τίτλο, προϋπολογισμό και τρόπο δημοπράτησης. Προϋπ. υποέργου (05.1 Ο): 280.000€ (με ΦΠΑ) του έργου της ΣΑΕΠ501 και Κ. Ε.: 2014ΕΠ50100002. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια καυσίμων κίνησης για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και ΠΕ Αχαΐας 2020, μέχρι ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού συνολικής δαπάνης μέχρι ποσού 50.000 € συμπ. ΦΠΑ (Ανηηεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος)
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια καυσίμων κίνησης για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ΠΕ Ηλείας 2020, μέχρι ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού συνολικής δαπάνης μέχρι 12.400 € συμπ. ΦΠΑ (Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βας.)
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 συνεργάτη/τιδα (επιστημονικό προσωπικό ΣΜΕ), συνολικής αμοιβής ύψους 8.000€, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece – LIFE-IP AdaptlnGR” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ (Κωδ. Έργου: LIFE17 IPC/GR/000006) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Πρόεδρος Οικον. Επιτροπής – Ανηηεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος)
 15. Έγκριση πρόσληψης 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης χρονικής διάρκειας, ποσού 286.457,33 ευρώ, στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2020, για κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών Υπηρεσιών της Έδρας και ΠΕ Αχαΐας, Αιτ/νίας & Ηλείας. (Ανηηεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος)
 16. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, 5 ατόμων, ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας. (κ. Σακελλαρόπουλος)
 17. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα Έδρας και Π.Ε. Αχαίας 2020 μέχρι ποσού 80.000 € συμπ. ΦΠΑ, με σκοπό λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό είναι απαραίτητο για κάλυψη δαπανών των οχημάτων και μηχανημάτων για το 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών για επιλογή αναδόχου. (Ανηηεριφερειάρχης κ Σακελλαρόπουλος)
 18. Επικύρωση πρακτικών 15ης/2019 και 16ης/2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

*που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V Α GREECE-ITALY PROGRAMME 2014- 2020».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *