Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΔυτική ΕλλάδαΠεριφερειακό: Προένταξη του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στη νέα γέφυρα Τέμπλας»

Περιφερειακό: Προένταξη του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στη νέα γέφυρα Τέμπλας»

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε  την προένταξη του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στη νέα γέφυρα Τέμπλας», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, στο ετήσιο  επενδυτικό  πρόγραμμα 2020 της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας  της  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27  του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ