Πρόγραμμα leader σε Αιτωλοακαρνανία & Λευκάδα -Έως 65% επιδότηση

Πρόγραμμα leader: Έως 65% επιδότηση σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Συνεχίζει η υποβολή προτάσεων:

Leader Αιτωλοακαρνανίας σε 5 Δήμους του Νομού

Leader Ναυπακτίας- Μεσολογγίου – Αστακού: μέχρι και 30 Αυγούστου 2019

Leader Αιτωλοακαρνανίας 2014-2020

Έως 31/10 για υποβολή αιτήσεων

Ύψος Επένδυσης: Έως €600.000

Επιδότηση: 45%-65%

Προθεσμία: 31/10/2019

 • Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται 5 Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα: ο Δήμος Αγρινίου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, ο Δήμος Ξηρομέρου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού και ο Δήμος Μεγανησίου της Π.Ε. Λευκάδας.

 Η Πρόσκληση περιλαμβάνει σειρά δράσεων όλων σχεδόν των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας  δαπάνης 3.160.000 €.

 • Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
 • Απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
 • Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Συνοπτική περιγραφή των 8 υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Υποδράση 19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής- Δημόσια Δαπάνη: €250.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και του τουριστικού προϊόντος.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις.

Υποδράση: 19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής- Δημόσια Δαπάνη: €200.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Η υπο-δράση αυτή στοχεύει στην στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια αναδιαμόρφωσης της τοπικής οικονομίας λόγω των σύγχρονων και συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της καταναλωτικής αγοράς, καθώς και για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
 • Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.2.5:

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής – Δημόσια Δαπάνη: €50.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Η υπο-δράση αυτή στοχεύει στη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και στη στήριξη υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.

Δικαιούχοι:

 • Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε χώρους αθλητισμού, παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα καθώς και επιχειρήσεις επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων και συναφών δραστηριοτήτων.
 • Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. – Δημόσια Δαπάνη: €150.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής  καθώς και πολυλειτουργικά αγροκτημάτα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία(ν.4235/14

και ΚΥΑ 543/34450/17 ΦΕΚ 1145/Β)

Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

 • Προϊόντα δημητριακών, Αρτοσκευάσματα, Ζυμαρικά
 • Γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης
 • Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα
 • Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι
 • Προϊόντα με μέλι
 • Γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών
 • Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. – Δημόσια Δαπάνη: €1.100.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Με την υποδράση ενισχύεται η  παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και κυρίως κτηνοτροφικών λόγω της ιδιαίτερης τοπογραφίας και της πλούσιας βιοποικιλότητας, της ολοένα και αυξανόμενης στροφής της καταναλωτικής ζήτησης σε βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ποιότητας, καθώς και της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογιών που

πρόκειται να συνδράμουν στην ανάδειξη ενός δυναμικού αγρομεταποιητικού τομέα.

Επιλέξιμοι τομείς:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά
 • διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία),
 • ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά,
 • σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. – Δημόσια Δαπάνη: €1.050.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας, χώρων εστίασης, αναψυχής καθώς και ειδικών ειδικών μορφών τουρισμού.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.3.4:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής. – Δημόσια Δαπάνη: €320.000

Επιλέξιμοι κλάδοι: Η υπο-δράση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων καθώς και στη στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής για την ανάδειξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
 • Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

Υποδράση: 19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Επιλέξιμοι κλάδοι: Η υπο-δράση αυτή στοχεύει στη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και στη στήριξη υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.

Δικαιούχοι:

 • Αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα ) και επιχειρήσεις επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων και συναφών δραστηριοτήτων.
 • Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

— Η αίτηση στήριξης

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

 

Αιτωλική Αναπτυξιακή:

Πρόγραμμα leader Ναυπακτίας- Μεσολογγίου- Αστακού

Υποβολή προτάσεων μέχρι και 30 Αυγούστου 2019

 Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER, έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα. Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματός είναι:

 • ο Δήμος Ναυπακτίας
 • ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και
 • η Δημοτική Κοινότητα Αστακού

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό και θα δέχεται προτάσεις μέχρι και 30 Αυγούστου 2019.

Το τοπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αφορούν την μεταποίηση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των επιμέρους δράσεων ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν σε ποιες δράσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις.

Συμβουλή μας όμως είναι, όταν αποφασίσουν ότι θα υποβάλλουν  πρόταση στο πρόγραμμα, να επιλέξουν έμπειρο σύμβουλο και μαζί του να σχεδιάσουν την επένδυση δεδομένου ότι τα προγράμματα Leader  έχουν γίνει πολύπλοκα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για την υποβολή των προτάσεων.

Το πρόγραμμα επιδοτεί από 50-65% τα έργα που θα εγκριθούν.

Τομείς που μπορούν να γίνουν επενδύσεις είναι:

 1. Στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (διατίθεται ποσό 325.000 €).

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε:

 • Επεξεργασία καπνού και παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής
 • Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών

Στην κατηγορία αυτή οι επενδύσεις μπορεί να είναι μέχρι 600.000 €.

 1. Στη μεταποίηση, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (διατίθεται ποσό 1.000.000 €)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδύσεις στους τομείς επεξεργασίας:

 • κρέατος
 • φρούτων, λαχανικών , χυμών φρούτων, πατάτας,
 • λαχανικών,
 • κομποστών, μαρμελάδων,
 • σταφίδας, αποξηραμένων φρούτων,
 • ζωικών λιπών,
 • ελαιών όλων των φυτών,
 • γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων,
 • ρυζιών, σιτηρών,
 • αφεψημάτων και ζάχαρης,
 • αυγών,
 • κρασιών και βύνης.
 1. Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (διατίθεται ποσό 1.000.000 €).

Επενδύσεις σε:

 • μονάδες διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, καταλύματα, camping),
 • μονάδες εστίασης – αναψυχής,
 • τουριστικά γραφεία,
 • επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιου, βουνού, περιπατητικού κλπ).
 1. Επενδύσεις στη βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση τροφίμων αλλά και το λιανικό εμπόριο (διατίθεται ποσό 250.000 €).

Στην κατηγορία αυτή, που όμως έχει πολύ μικρό προϋπολογισμό εντάσσονται επενδύσεις όπως:

 • Εξορύξεις ορυκτών,
 • Αρτοποιία
 • Έτοιμα γεύματα,
 • Αναψυκτικά ποτά
 • Το σύνολό των υπολοίπων κλάδων της μεταποίησης
 • Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οχημάτων και ανταλλακτικών και
 • Το λιανικό εμπόριο γενικότερα.
 1. Επενδύσεις σε παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ (διατίθεται ποσό 100.000 €).

 Ιδιωτική συμμετοχή

Οι επενδυτές καλούνται να αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή είτε με χρήματα που διαθέτουν είτε με εγκρίσεις δανείων.

Υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί δήλωση περί του τρόπου κάλυψης, χωρίς να εμφανίζονται τα ποσά, αλλά τότε η πρόταση, στο κριτήριο αυτό, δεν βαθμολογείται.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων

Η ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  θα πρέπει να γίνει μέχρι το πολύ τρία χρόνια από την ένταξη των έργων, με δυνατότητα μικρής παράτασης.

Δικαιούχοι υποβολής πρότασης

Δικαιούχοι είναι  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε επιμέρους δράσεις οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (πολυλειτουργικά αγροκτήματα και οικοτεχνίες αγροτικών προϊόντων κλπ).

Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των επενδύσεων

Σε κάθε κατηγορία επένδυσης ισχύουν επιμέρους κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται και η πρόταση με βάσει αυτά λαμβάνει την τελική της βαθμολογία.

Στο στάδιο της προετοιμασίας της πρότασης θα πρέπει αυτά να λαμβάνονται υπόψη ώστε η πρόταση να φτάσει να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Επίσης σε επιμέρους δράσεις υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού της πρότασης αν δεν τηρηθούν. Γι αυτό και θεωρούμε ότι ο έμπειρος σύμβουλος είναι αναγκαίος για την υποβολή της πρότασης και γι αυτό άλλωστε και το πρόγραμμα επιδοτεί τη δαπάνη του συμβούλου.

Επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες δαπάνες  γενικώς και για όλα τα προγράμματα είναι :

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών καθώς και το κόστος αγοράς οικοπέδου υπό προϋποθέσεις και μέχρι το 10% του κόστους του όλου έργου.
 2. Αγορά εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη λειτουργίας της επένδυσης καθώς και εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης, για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του έργου.
  ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς, που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής
  προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων
  ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα
  αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 8. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 9. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.
 10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της
  κοινωνικής ασφάλισης εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.
 11. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το ΦΠΑ.

Στις επιμέρους δράσεις υπάρχουν περιορισμοί ή και επιπλέον δαπάνες που πρέπει οι επενδυτές να δουν και να τις επιλέξουν αναλόγως.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αναφορικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις και υποδράσεις του Τοπικού Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης:

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Τηλ: 26340 29926 – 26340 38110

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *