Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΔυτική ΕλλάδαΣυνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Η πρώτη, τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για το 2021, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 14.30.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η συζήτηση για την  Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων νήσων & δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας, η έγκριση του Σχεδίου Δράσης «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021» καθώς και η έγκριση του ετησίου Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021.

Το σχέδιο δράσης για την υγεία έτους 2021

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Δράσης για την Υγεία έτους 2021 με τίτλο «Υγεία και Κοινωνία  για όλους ΠΔΕ 2021», όσοι από τους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση, θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό email μέχρι την Τετάρτη 20/1και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση o.oikonomou@pde.gov.gr, προκειμένου να λάβουν σχετικές οδηγίες σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη.

Επερωτήσεις

 1. Συζήτηση της υπ. αριθ. 01/2021 Επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Μπαλαμπάνη Νικολάου, Κατσαρή Μαυραγάνη Κωνσταντούλας, Σώζου Βασιλείου, Ρούση-Ντζιμάνη Αγγελικής, Κωστακόπουλου Χρήστου και Γρίνου Ευθυμίας, σχετικά με την αποκατάσταση πρανούς στη θέση Όχθια για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Παλαίρου – Παγωνιάς, στο Δήμο ΑκτίουΒόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 2. Συζήτηση της υπ. αριθ. 02/2021 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κας Γεωργακοπούλου-Μπάστα Δήμητρας, σχετικά με πρόταση για τη δημιουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Θέματα ημερησίας διάταξης

 1. Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων νήσων & δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας Δημητρογιάννης Λάμπρος)
 2. Έγκριση ανανέωσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Ε.Π.Ε .. (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού & Ολυμπισμού Νικολακόπουλος Δημήτριος)
 3. Έγκριση σχεδίου δράσης για Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα «Υγεία & Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021» για το έτος 2021 . (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Μπονάνος Χαράλαμπος)
 4. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσεων Τουριστικής Προβολής 2021 της ΠΔΕ. (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού Κοροβέσης Νικόλαος)
 5. Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της ΠΔΕ για το 2021. (Αντιπεριφερειάρχης Κοροβέσης Ν.)
 6. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της ΠΔΕ. (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
 7. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/Α’/19-12-2001) στην Π.Ε. Ηλείας που αφορά εξέταση αιτημάτων σχετικά με τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων από απαλλοτρίωση για ανάγκες κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Οδού Λαστεϊκα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη -Κατάκολο». (Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Έργων Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 8. Έγκριση παραχώρησης τμήματος ελεύθερου χώρου κυριότητας ΠΔΕ (Π.Ε. Ηλείας) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. (Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γιαννόπουλος Βασίλειος)
 9. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης & θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για ανάγκες υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας, για ένα έτος από υπογραφή σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα διενεργηθεί με διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρ 5 Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr). (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
 10. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως 93.909€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα διενεργηθεί με διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ άρθρου 5 ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης % επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γιαννόπουλος Βασίλειος.
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ