Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (Covid_2019) και οι προοπτικές της επόμενης ημέρας είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 2.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού Covid_2019.

Με συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να τοποθετηθούν, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, ο ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, (Παράρτημα Πελ/σου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας), ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών, εκπρόσωποι των Συλλόγων Εστίασης, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, καθώς και οι Ενώσεις Ξενοδόχων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επερωτήσεις

 • Συζήτηση της 04/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Παπακωνσταντίνου Κων. «σχετικά με την αναδιανομή αγροτεμαχίων αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας»
 • Συζήτηση της 07/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Παπακωνσταντίνου Κων. «σχετικά με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το λιμάνι των Αλυκών Κ. Αχαΐας».
 • Συζήτηση της 08/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» Μπράμου Παν. σχετικά με τα δάνεια των πυροπλήκτων της Π.Ε. Ηλείας.

Τα θέματα

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση για οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (covid_2019) & προοπτικές της επόμενης μέρας.
 2. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης και επίβλεψης αναπτυξιακών δράσεων: «Ανάπτυξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Περ. Δυτ. Ελλάδας» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Ζαΐμης Φωκίων)
 3. Έγκριση 1ης τροποποίησης ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε. «Ετήσιο (2020) σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής ΠΔΕ- τροποποίηση- Μάϊος 2020», με συν. προϋπολογισμό 282.471,84 € (συμπ. ΦΠΑ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού  & Τουρισμού Κοροβέσης Νικ.)
 4. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου, για 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περ. Δ. Ελλάδας. (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης  Σακελλαρόπουλος Παν.)
 5. Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών άρθρου 33 Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας, για σχολικά έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23 & 2023-24, συν. προϋπολογισμού μέχρι 80.800.000 € συμπ. Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, επιμέρους διαγωνισμών). (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παν.)
 6. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους & αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου &Μεσολογγίου αντίστοιχα). (Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νίας Σαλμά Μαρία)
 7. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ’ άρθρου 5 & άρθρου 27 Ν.4412/2016, για «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης &μελανιών φωτοαντιγραφικών &φωτοτυπικών μηχανημάτων  για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας για το 2021, συν. προϋπολογισμού έως 185.000€ συμπ. Φ.Π.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων Διοίκησης  Σακελλαρόπουλος Παν.)
 8. Έγκριση σύναψης συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με διαπραγμάτευση άρθρου 32 (παρ. 2β περίπτωση γγ) του ν. 4412/2016 με «Αθανάσιος Μπουχέλος», «Μ. Δ. Καλαπόδης Α.Β.Ε.Ε.» «Ταμειακή ΝΕΤ Παπαγεωργίου Χρήστος», «Αναστασόπουλος Κων. Νικόλαος» για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας και της Έδρας για το 2020 συν. δαπάνης 34.418,42€ συμπ. Φ.Π.Α. (Αντιπεριφερειάρχης Σακελλαρόπουλος Παν.)
 9. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας για αντιμετώπιση εποχιακών &πρόσκαιρων αναγκών.(Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Σακελλαρόπουλος Παν.)
 10. Τροποποίηση 146/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας». (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Παπαδόπουλος Παν.)
 11. Τροποποίηση 147/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας». (Παπαδόπουλος Παν.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *