Φιλική προτροπή προς το Νεκτάριο Φαρμάκη απευθύνει ο Κώστας Σπηλιόπουλος και του ζητεί να μεριμνήσει για το κατέβασμα των αφισών του που έχουν αναρτηθεί σε όλη την Περιφέρεια. Η πλήρης δήλωση Σπηλιόπουλου έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν […]