«Ποιο είναι το αληθινό τίμημα για τον «δυναμικό» τομέα της φράουλας αλλά και άλλων καλλιεργειών που συνεχώς γίνονται πιο πρώιμες και «ανταγωνιστικές» χρησιμοποιώντας ολοένα περισσότερο πλαστικό; Χιλιάδες τόνοι πλαστικά γεωργικά απόβλητα βρίσκονται στην φύση από την Δυτική Αχαΐα μέχρι την Μεσσηνία. Παρά τις διάφορες πιλοτικές πρωτοβουλίες και τις εμφανώς πομπώδεις