Σταδιακά και σταθερά ομαλοποιείται η δύσκολη πορεία της ανώτατης εκπαίδευσης στο νομό. Ειδικότερα, στις 16/3 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. «Πλέον είναι ξεκάθαρο ακόμα και στους πιο δύσπιστους πως οι δεσμεύσεις και οι ανακοινώσεις που υπόσχονταν ένα