Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης οδών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Σοφίας Βέμπο κοντά στο 23ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου που προβλέπουν διανοίξεις,  ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρόμηση. Το σημαντικό έργο προϋπολογισμού  1.860.000 ευρώ  αφορά δρόμους οι οποίοι  είναι μερικώς διανοιγμένοι  και