Ο πρώην Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου, Κωνσταντίνος Χειμώνας, έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή τη λήξη της θητείας του στο Δήμο Αγρινίου: “Σήμερα 31 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα της θητείας μου ως του πρώτου εκλεγμένου Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Αγρινίου. Οφείλω λοιπόν να μεταφέρω μέσω αυτής της επιστολής […]
Στις δυσκολίες που θα προκύψουν με την εφαρμογή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στα περίεργα τα οποία έχουν αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών,  αναφέρεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου, Κων/νος Χειμώνας. Συγκεκριμένα γράφει: “Σύμφωνα με τον νόμο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που ισχύει για την τοπική