Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου όρισε, στην πρόσφατη συνεδρίαση του στις 29 Ιουνίου,  εκπροσώπους του Δήμου, για τη συγκρότηση  Επιτροπών του Δασαρχείου Αγρινίου για τη διετία 2020 – 2021, τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους: 1. Για την Επιτροπή Ανάθεσης μικροεργολαβιών και παραλαβής των έργων αυτών (που προβλέπεται από το Π.Δ. 437/1981, άρθρο 9, παρ. 4 περί μελέτης […]