Άμεσα παραδίδεται και το δεύτερο τμήμα  του  σημαντικού έργου της κατασκευής δρόμων  και δικτύων ύδρευσης  – αποχέτευσης στην επέκταση σχεδίου πόλεως,  συνολικού προϋπολογισμού  965.000,00 ευρώ. Τις  εργασίες παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αγρινίου  Γιώργος Παπαναστασίου  ο οποίος και αναφέρθηκε στη σημασία του έργου : «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με παρεμβάσεις στην επέκταση