Για ένα από τα θέματα  του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, κάνει λόγο ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου, Γ. Καραμητσόπουλος και ο συνδυασμός “Συμμαχία Πολιτών”. Συγκεκριμένα ο κ. Καραμητσόπουλος αναφέρει: “Ένα από τα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου είναι η έγκριση υποβολής της πρότασης: “Επανάχρηση Δημοτικού Περίπτερου