Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, Ελευθέριος Κατσαούνης, καλεί σε τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ, για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα: ΘΕΜΑ 1ον: Αντικατάσταση τακτικού μέλους (Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, «Κοινωφελής Επιχείρηση
Συνεδριάζει  στις 11 Ιουνίου 2021, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 08:00 μ.μ, μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου  για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα: 1. Διατύπωση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για την παροχή ύδρευσης σε τουριστικές κατοικίες εντός σχεδίου Πόλεως της Τ.Κ Μύτικα του κ.Καλλιμάνη Σπυρίδωνος. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μακρής Σωτήριος). 2. Γνωμοδότηση
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021  και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα: 1. Έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, για την ”Kαθιέρωση της 25ης Μαϊου κάθε έτους ως […]
Μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Παρασκευή, 10 Ιουλίου. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00΄ με μοναδικό θέμα: “Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2018.” Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00΄με 6 θέματα στην