Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή σε ανώτατα και ανώτερα  απέδειξε ότι συνεχίζεται η νοσηρότητα του συστήματος αυτού: Εισάγονται σε σχολές από τις όποιες θα βγουν εκπαιδευτικοί, που πρέπει να διδάξουν τα παιδιά μας, να παράξουν νέους επιστήμονες, υποψήφιοι που δεν κατορθώνουν να πιάσουν καν τη βάση. Γράφει ο Γιώργης Μασσαβέτας (Μαξίμου, ενταύθα – […]