Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης σε επαρχιακά οδικά τμήματα της πρώην επαρχίας Τριχωνίδας στα πλαίσια υλοποίησης της εργολαβίας «Συντήρηση επαρχιακών οδικών τμημάτων  πρώην επαρχίας Τριχωνίδας προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ». Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση στα οδικά επαρχιακά  τμήματα: Παναιτώλιο – Καινούργιο και Αγγελόκαστρο – Καλύβια. Η