Μεγάλη είναι η πτώση του τζίρου στην τοπική αγορά του Μεσολογγίου από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα, μια πτώση που δείχνει να φτάνει έως και το 40%, φαινόμενο  που οδήγησε στο οικονομικό μαρασμό αρκετών επιχειρήσεων της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς μάλιστα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο […]
Σε πιλοτική εφαρμογή θέτει το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Στόχος είναι από το 2020 το μέτρο να λειτουργεί πλήρως και όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση […]