Στην υλοποίηση  έργων  ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της Μακρυνείας αλλά και των ΔΕ Στράτου, Νεάπολης και Παραβόλας προχωρά ο Δήμος Αγρινίου. Ο Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου  «Αντικατάσταση Τμήματος Κεντρικού   Αγωγού  Υδροδότησης Μακρυνείας και  Τμημάτων  Αγωγών  Δ.Ε. Στράτου και Αγ. Κωνσταντίνου –Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων