Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδια για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στη γεωργική άρδευση. Στόχος, να λυθούν μεσοπρόθεσμα τα προβλήματα υδροδότησης και λειψυδρίας. Ο νέος νόμος ορίζει ότι τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδα αποκατάστασης, θα χρησιμοποιηθούν για το πότισμα καλλιεργειών τροφίμων, μεταποιημένων τροφίμων και