Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κύριο Φαρμάκη Νεκτάριο, ευχαριστεί με ανακοίνωση του, Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου,  για τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την αποκατάσταση παροχής ηλεκτροδότησης στα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Ο.Ε.Β. του νομού Αιτωλοακαρνανίας και τη συνεχή στήριξη και παρουσία του. Επίσης τον ευχαριστεί για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με