Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – G.I.S.  του Δήμου Αγρινίου παρουσίασε ο  Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Η  ηλεκτρονική εφαρμογή  G.I.S. ( Geographical Information System) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για το ΕΠ ΠΔΕ 2014-2020. Όπως τόνισε ο Γιώργος Παπαναστασίου το G.I.S