Θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη 06/11/2019   οι εργασίες  στη συμβολή των οδών Γρίβα και Μακρή για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Έτσι θα  παραμείνει κλειστό έως 14:00 μ.μ : α) το τμήμα της οδού Γρίβα, από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Μακρή και β) το τμήμα της οδού Μακρή, από την οδό Γρίβα έως […]
Στο πλαίσιο του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ”   θα γίνουν εργασίες στη συμβολή των οδών Γρίβα και Μακρή για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Λόγω των εργασιών θα πραγματοποιηθεί  διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων  από την Παρασκευή 01-11-2019  από τις 07:00 π.μ.  έως την  Τρίτη 05-11-2019 στις 15:00 μ.μ. στα εξής σημεία : α) […]
Στο πλαίσιο του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ”  θα  γίνουν εργασίες στην συμβολή των οδών Γρίβα και Αν. Παναγόπουλου για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων: α) στο τμήμα της οδού Γρίβα, από την οδό Μπαϊμπά έως την οδό Αν. Παναγόπουλου  και β) στο τμήμα της οδού Αν. Παναγόπουλου, […]