Την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 09:00, το Messolonghi By Locals θα πραγματοποιήσει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Καλυδώνας. Ο διπλωματούχος ξεναγός Γιώργος Ευστρ. Αποστολάκος θα ξεναγήσει και θα ταξιδέψει τους επισκέπτες  στο χρόνο, σε μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της Αιτωλίας, στην πόλη που συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα