Το βιβλίο «Ιστορία και μνήμη του καπνού στο Αγρίνιο τον 20ο αιώνα Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμός»  σε επιμέλεια  Κωνσταντίνας  Μπάδα ταξιδεύει και παρουσιάζεται: Στην Αθήνα, την Δευτέρα  11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ  στο βιβλιοπωλείο Book plus, Πανεπιστημίου 37. Ομιλητές: Ποθητή Χαντζαρούλα, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο